Varmt välkommen till Insuroguide!  |  läs mer...

Om oss

Wedevia AB bildades 2015 i Västerås för att leverera tjänster baserade på en egenutvecklad intelligent motor som i realtid analyserar aggregerad och distribuerad data med komplex struktur. Wedevia Försäkringsförmedling AB är ett helägt dotterbolag till Wedevia AB och är en självfinansierad och oberoende aktör inom försäkringsbranschen. Vi har inga ägarintressen från övriga aktörer på försäkringsmarknaden. Baserat på Wedevias analysmotor marknadsför vi tjänsten Insuroguide som är en nätbaserad samlings- och handelsplats för försäkringar.

När du köper en försäkring genom att använda tjänsten Insuroguide är det försäkringsbolaget för den försäkring du tecknar som är försäkringsgivare och ansvarig för försäkringsprodukten. Efter att du genomfört ett köp med stöd av Insuroguide får du antingen dina försäkringsdokument direkt från försäkringsbolaget i ett email eller hemskickade med posten. Då har du fått komplett information och dokumentation om den försäkring du köpt.

Kontrollera alltid noga att all information stämmer. Om något är fel eller saknas, ta kontakt direkt med försäkringsbolaget inom två veckor. För frågor om den tecknade försäkringen behöver alla kontakter ske med försäkringsgivaren och inte via Insuroguide.

Väljer du att betala din försäkring via autogiro så måste du ge ditt uttryckliga medgivande till detta för att försäkringen skall börja gälla. Ofta kan du ge ditt medgivande till autogiro direkt i din internetbanksservice.

Observera att en försäkring normalt gäller i ett år och att den förnyas automatiskt.

Tänk gärna på att det är viktigt att alltid meddela försäkringsbolaget om det sker någon förändring rörande ditt försäkringsobjekt under försäkringsperioden eftersom det kan påverka din premie och eventuell ersättning vid skada. Du ska också alltid kontakta försäkringsbolaget först om något händer, innan du anlitar någon för att reparera uppkomna skador. Försäkringsbolagen har avtal med väletablerade och auktoriserade firmor som ger rätt hjälp och ersättning.

Tjänsten Insuroguide är kostnadsfri för användare och är en digital tjänst som stödjer hur en användare kan välja försäkring genom att systemet ger information om marknadens försäkringar baserat på den information och de val en användare gjort i tjänsten.

Wedevia Försäkringsförmedling AB är inte själv ett försäkringsbolag utan har förmedlaravtal med flera försäkringsbolag. När användare väljer att använda tjänsten Insuroguide för att teckna en försäkring så förmedlas försäkringen från det försäkringsbolag användaren valt, och användaren ingår ett avtal med försäkringsbolaget.

Wedevia Försäkringsförmedling AB erhåller efter tecknande en engångsprovision från försäkringsbolaget för den förmedlade försäkringen. I normalfallet uppgår provisionen till motsvarande 15% av första årets inbetalda premie vid sakförsäkringar, men skillnader i provision förekommer mellan olika försäkringsgivare och försäkringsprodukter.

Eftersom provisioner betalas av försäkringsbolagen, och är inkluderad i försäkringspriset på samma sätt som försäkringsbolagens egna kostnader vid traditionell försäljning, har användaren samma pris på försäkring hos förmedlare som om köpet genomförs direkt hos försäkringsbolag. Försäkringen har därmed samma pris hos Insuroguide som när den handlas direkt av försäkringsbolaget.

Wedevia Försäkringsförmedling AB är en från försäkringsgivarna oberoende förmedlare. Tjänsten Insuroguide tillhandahåller inte någon personlig försäkringsrådgivning i traditionell bemärkelse eller opartisk analys. Den digitala förmedlingstjänsten Insuroguide skall ses som att informationen som presenteras är vägledande och redovisar genom villkorsanalys möjliga försäkringsprodukter baserat på användarens objekt, uppgivna behov och aktiva val relativt villkoren i försäkringsgivarnas produkter.

Användaren väljer själv sortering av försäkringsprodukter baserat på innehåll och jämför fritt mellan olika försäkringsprodukter. De försäkringar vars innehåll och villkor bäst matchar användarens val styr ordningen och vilka försäkringsgivares försäkringar som visas. Insuroguide rekommenderar aldrig en försäkringsgivares produkter före en annans beroende på provisionsnivå. Användaren väljer alltid själv och under eget ansvar vilken försäkring som tecknas.

Vid frågor kring provisionen på en försäkring som tecknats via Insuroguide så kan användaren kontakta oss via formuläret på sidan: https://www.insuroguide.se/Home/Contact

Frågor rörande provision på tecknad försäkring kan även mailas till support@insuroguide.se

Insuroguide är ett registrerat varumärke under Wedevia Försäkringsförmedling AB. Wedevia Försäkringsförmedling AB är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Fullständig information om Wedevia Försäkringsförmedling ABs registrerade försäkringsklasser samt försäkringsgrupper inom skadeförsäkringar och livförsäkringar kan fås från Bolagsverket. Bolagsverket nås via www.bolagsverket.se eller per post:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 0771 - 670 670

Wedevia Försäkringsförmedling AB står under Finansinspektionens tillsyn. Fullständig information om Wedevia Försäkringsförmedling ABs tillstånd att bedriva försäkringsförmedling, förmedlares behörigheter samt generell information om tillsyn kan fås från Finansinspektionen. Finansinspektionen nås via www.fi.se eller per post och per telefon:

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
Telefon: 08 – 787 80 00

Wedevia Försäkringsförmedling AB har en ansvarsförsäkring hos QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige genom Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM). kontaktuppgifter:

QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige
Sveavägen 9
111 57 Stockholm

Tel.: +46 8 587 514 00
Org. nr.: 516404-1880

I det fall ersättning för inträffad skada ej utgått från Wedevia Försäkringsförmedling AB kan krav riktas direkt till QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige. Sådant krav skall ställas inom 180 dagar från det kravet uppkommit för att vara gällande. Maximal ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är EUR 1 250 618. Inom försäkringsperioden är maximal ersättning som kan betalas ut EUR 2 501 236


Jämför försäkringar nu

×
×