Varmt välkommen till Insuroguide!  |  läs mer...

Köpinformation

När du köper en försäkring genom Insuroguide har du enligt distansavtalslagen rätt att utan kostnader ångra dig inom 14 dagar. Ångerrätten gäller från det datum då avtalet ingåtts.

Tänk på att när det gäller fordonsförsäkringar så kan försäkringsbolaget ta betalt för den tid som gått mellan det datum som försäkringen tecknats och det datum som försäkringen sagts upp. Anledningen är att du som fordonsägare enligt lag är skyldig att ha en trafikförsäkring på ditt fordon, och om försäkringsbolaget skulle ta bort din försäkring retroaktivt så kan du drabbas av en hög trafikförsäkringsavgift för de dagar då fordonet varit oförsäkrat.

Om ditt fordon är påställt får dessutom försäkringsbolaget enligt gällande regler inte ta bort din försäkring om du inte har fordonet försäkrat på annat ställe. Därför är det viktigt att du först köper en ny försäkring innan du utnyttjar ångerrätten.

Om du köper en ny försäkring till något, exempelvis en bil, som du redan har försäkrad på ett annat ställe så måste du själv säga upp den nuvarande försäkringen hos det försäkringsbolaget. Du kan endast säga upp försäkringen så att den slutar gälla på förfallodatumet. Därför är det viktigt att du vet vilket datum som är förfallodatum och att du säger upp försäkringen innan, annars måste du vänta i ett år till nästa möjlighet. Se till att din nya försäkring börjar gälla samma datum som den gamla löper ut.

Om du har frågor eller problem med tjänsten Insuroguide kan du alltid ta kontakt med oss genom kontaktformuläret på sidan. Ange vad ärendet gäller i rubriken så kan vi hjälpa dig snabbare.

Om du har frågor rörande din försäkring skall du ta kontakt med det försäkringsbolag som utfärdat försäkringen. Oftast räcker det med kompletterande uppgifter eller förklarande svar på dina frågor för att eventuella missförstånd skall klaras upp.

Försäkringsbolagen har en klagomålsansvarig eller kundombudsman du kan vända dig till om du inte är nöjd med den hjälp du fått från deras kundtjänst. I det fall du inte håller med kundombudsmannen kan du i nästa steg vända dig till försäkringbolagets kundpanel eller kundkommitté. Kundpanelen består av flera personer, där även vanliga kunder kan ingå, som går igenom ditt ärende och tillsammans bedömer hur det bör avgöras.

Om du anser att försäkringsbolaget bedömt ditt ärende felaktigt så kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, som har en särskild avdelning för försäkringsfrågor. Vill du inte vända dig till ARN så kan du istället vända dig till en domstol.

Vill du ha generell information och råd så kan du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det finns även en konsumentvägledare hos din kommun som kan hjälpa dig. Du kan också kontakta konsumentverkets upplysningstjänst.

Har du klagomål på tjänsten Insuroguide skall du kontakta Petter Ivarsson som är klagomålsansvarig. Klagomål skall ske skriftligen och hanteras skyndsamt av oss. Vår policy är att du alltid skall få ett svar inom 14 dagar från det att klagomål inkommit. Är du fortfarande inte nöjd så kan du begära en omprövning av ditt ärende av Insuroguides kundvårdsgrupp. Vi tar då upp din fråga i ett kundvårdsmöte och kommer gemensamt inom kundvårdsgruppen fram till en så rättvis bedömning av ditt ärende som möjligt. Du får alltid svar från kundvårdsgruppen inom 14 dagar från det begäran av omprövning inkommit. Klagomål skickas via epost eller vanlig post till:

klagomal@insuroguide.se
Wedevia Försäkringsförmedling AB
Klagomål
Gamla vägen 20 A
644 36 Torshälla

Om du anser att Insuroguide bedömt ditt ärende felaktigt så kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, eller till en allmän domstol. Tvistemål skall avgöras vid Västmanlands Tingsrätt i Västerås.


Hitta bästa försäkringen nu

×
×